Điều khoản sử dụng

1. Quy định về nội dung thông tin trên website

Mọi tài liệu trên trang web Phongkhamchuyengan.net, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa,… đều thuộc bản quyền của chúng tôi. Bạn không được sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích thương mại.

Vi phạm điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và chúng tôi có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này.

Tuy nhiên, bạn có thể xem và in nội dung từ trang web này miễn là các tài liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là https://phongkhamchuyengan.net mỗi khi sử dụng tài liệu.

2. Tuyên bố từ chối

Các thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất thông tin tổng quan. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác, tuy nhiên chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, phù hợp và sự thiết thực của bất kỳ thông tin nào trên trang web này hoặc bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc hình ảnh liên quan trên trang web dưới bất kỳ mục đích nào.

Điều khoản sử dụng Phòng khám chuyên gan
Điều khoản sử dụng Phòng khám chuyên gan

Việc tin cậy vào bất kỳ thông tin nào như vậy có thể mang lại nguy cơ không mong muốn. Trang Web của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y khoa, chẩn đoán hoặc phương pháp điều trị nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web này, bao gồm cả hậu quả trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể được liên kết với các trang web khác không nằm trong sự quản lý của Phòng khám chuyên gan. 

Chúng tôi không kiểm soát quy định, nội dung hoặc bất kỳ thông tin nào trên những trang web này. Những liên kết không nhằm mục đích giới thiệu hoặc thu hút sự chú ý cho các trang web này.

Chúng tôi luôn nỗ lực để phát triển và duy trì trang web hoạt động ổn định. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với trường hợp trang web tạm thời không thể truy cập được do lỗi kỹ thuật từ phía bạn.

3. Các thay đổi trên website Phongkhamchuyengan

Trang web Phòng khám chuyên gan có đầy đủ quyền hạn để bổ sung, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin nào, cũng như thay đổi giao diện, cấu trúc, thành phần hoặc chức năng của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này mà không cần báo trước. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những điều khoản, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

5. Quy định về các hành động không được phép

Điều khoản sử dụng: Bạn không được phép xâm phạm, đột nhập, truy cập, sử dụng hoặc cố gắng xâm phạm, đột nhập, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào mà không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được phép hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang. 

Bạn không được phép gửi hoặc truyền phát các thông tin sau đây:

  • Vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác hoặc gây hại hay bất lợi cho người khác
  • Truyền tải các tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc tiến trình nào để xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của trang web.
  • Tuyên truyền các thông tin mang tính quảng cáo hoặc có tính thương mại
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là không thích hợp.

Theo các điều khoản sử dụng được đặt ra,  Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào phòng khám chuyên gan mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản Quy định này.

6. Cung cấp nội dung trên Phongkhamchuyengan

Bằng việc cung cấp ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc thông tin khác liên quan đến Phòng khám chuyên gan, bạn đồng ý cho chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi chúng miễn phí.

Bạn cần lưu ý rằng các nội dung hay câu hỏi trên diễn đàn, thông tin chung về cơ sở y tế bạn đã cung cấp có thể tiếp tục xuất hiện trên trang web của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn.