Chính sách xử lý khiếu nại

  • Chúng tôi tiếp nhận mọi khiếu nại từ khách hàng liên quan đến việc sử dụng thuốc tại Phòng Khám Chuyên Gan.
  • Đối với mọi trường hợp bảo hành, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện quy trình bảo hành.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại sẽ không vượt quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được khiếu nại từ khách hàng.
  • Trong trường hợp không thể giải quyết do lý do không thể kiểm soát, hai bên sẽ tự thương lượng để tìm ra giải pháp.