Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Phòng khám chuyên gan cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web https://phongkhamchuyengan.net/ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ sử dụng trong nội bộ phòng khám. Khi quý khách đăng ký tư vấn trực tuyến, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách bao gồm:

  • Họ và Tên
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Tư vấn sức khoẻ cho bệnh nhân đã đăng ký tư vấn tại https://phongkhamchuyengan.net
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sức khoẻ bệnh nhân
  • Thông báo các chương trình khuyến mại hoặc quyền lợi mà khách hàng được hưởng
  • Hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.
Chính Sách Bảo Mật Phòng Khám Chuyên Gan
Chính Sách Bảo Mật Phòng Khám Chuyên Gan

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

Theo Chính Sách Bảo Mật, thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ phòng khám.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách với dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin về hành vi truy cập trang web (dữ liệu máy tính) trong vòng 60 ngày.

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa dữ liệu khi có yêu cầu từ khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Phongkhamchuyengan.net – Trực thuộc công ty con của nhathuocgan.com

Địa chỉ: 15 Tam Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Điện thoạị: 0903.087.060

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có thể  liên hệ qua email “[email protected]” hoặc trực tiếp yêu cầu ban quản trị website điều chỉnh, xóa dữ liệu cá nhân của mình qua số ĐT: 0903.087.060

6. Cam kết chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Phòng khám chuyên gan, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ đơn vị nào khác trừ những đơn vị và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách/bệnh nhân đã đăng ký tại Phòng khám chuyên gan.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Phòng khám chuyên gan có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân theo các chính sách bảo mật, chẳng hạn như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hoặc cho mục đích thực thi pháp luật.

Phòng khám chuyên gan cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Chúng tôi lưu trữ thông tin của khách truy cập trên trang web trong 60 ngày (dữ liệu máy tính). Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa dữ liệu nếu khách hàng yêu cầu.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách đã bị Phòng khám chuyên gan xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email [email protected] hoặc số điện thoại tổng đài 0903.087.060 để được giải quyết vấn đề.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân trên trang web Phòng khám chuyên gan, quý khách xác nhận rằng mình đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.